Zapraszamy
do wypełnienia ankiety

Ankieta

Ankieta przeprowadzana jest w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Tarnowa i okolic na temat planów rozbudowy Gemini Park Tarnów. Administratorem danych jest Gemini Jasna Park sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000245857, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.

Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Czy chcesz rozbudowy Gemini Park Tarnów?

Ankieta przeprowadzana jest w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Tarnowa i okolic na temat planów rozbudowy Gemini Park Tarnów. Administratorem danych jest Gemini Jasna Park sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000245857, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.

Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Jakich marek oczekujesz?

Dalej Wstecz

Ankieta przeprowadzana jest w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Tarnowa i okolic na temat planów rozbudowy Gemini Park Tarnów. Administratorem danych jest Gemini Jasna Park sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000245857, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.

Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Prosimy o wprowadzanie swoich danych.
Aby Twój głos był ważny, wystarczy tylko Twoje imię i nazwisko.

Miejsce zamieszkania:

  • Adres:
Wstecz

Ankieta przeprowadzana jest w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Tarnowa i okolic na temat planów rozbudowy Gemini Park Tarnów. Administratorem danych jest Gemini Jasna Park sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000245857, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.

Uzyskane odpowiedzi mogą zostać wykorzystane w celu opracowania anonimowych zbiorczych i ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia nie będą zawierać danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Zaznacz, że nie jesteś robotem.